Rodzinne centrum terapii Habitus w Kołobrzegu

Centrum Terapii Habitus powstało z myślą o całych rodzinach. Jesteśmy małżeństwem fizjoterapeutów, kochającym swój zawód, ale w odmiennych kierunkach.

Integracja Sensoryczna

Diagnoza

Proces diagnozowania zaburzeń przetwarzania procesów integracji sensorycznej obejmuje 3 spotkania: wywiad z Rodzicem, dwugodzinną diagnozę na sali integracji sensorycznej oraz omówienie diagnozy wraz z przedstawieniem diety sensorycznej dla Rodzica. Podczas diagnozy sprawdzane są trzy bazowe układy zmysłów dla Integracji Sensorycznej: dotykowy, przedsionkowy i proprioceptywny.
Terapię integracji sensorycznej można rozpocząć dopiero po specjalistycznej ocenie przetwarzania sensorycznego podczas diagnozy.

Terapia SI

Terapia Integracji Sensorycznej skierowana jest do pacjentów z zaburzeniami przetwarzania bodźców sensorycznych. Terapia skierowana jest do Dzieci mających problemy w zakresie:

 • trudności z koncentracją,
 • nadruchliwość,
 • nadwrażliwość na dotyk,
 • nadwrażliwość na dźwięki,
 • strach przed ruchem (niechęć do odrywania stóp od podłoża, strach przed korzystaniem z huśtawki/karuzeli)
 • trudności z równowagą,
 • niezgrabność ruchowa (trudności w uczeniu się nowych umiejętności ruchowych, częste potykanie się, ociężałe/”niezgrabne” ruchy)
 • kłopoty z koordynacją ruchową,
 • poszukiwanie silnych wrażeń (stała chęć huśtania, kręcenia, skakania)
 • wybiórczość pokarmowa,
 • trudności z motoryką małą,
 • trudności z mową (opóźniony rozwój mowy, problem z płynnością mowy, niezrozumiała mowa),
 • unikanie bliskości,
 • trudności z orientacją w przestrzeni.

Podczas terapii SI wszystkie aktywności dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości Dziecka. Terapia odbywa się w formie zabawy dzięki czemu jest atrakcyjna i akceptowalna dla Dziecka.

Co to jest Integracja Sensoryczna?

Twórcą teorii integracji sensorycznej jest A. Jean Ayres – psycholog, terapeuta zajęciowy, pracownik naukowy na Uniwersytecie Kalifornijskim. Ayres opracowała hipotezy wskazujące na implikacje funkcji psychoneurologicznych w zachowaniu i uczeniu się dziecka na bazie wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej, psychologii uczenia się, neurobiologii, neurofizjologii i własnego doświadczenia.

SI to inaczej zdolność do rozumienia i porządkowania bodźców i informacji dostarczanych z otoczenia i z własnego ciała przez zmysły. Ayers podkreślała, że adekwatna integracja jest podstawą normalnego uczenia się. Jeżeli informacje nie przepływają prawidłowo wówczas mówimy o zaburzeniach integracji sensorycznej.