Rodzinne centrum terapii Habitus w Kołobrzegu

Centrum Terapii Habitus powstało z myślą o całych rodzinach. Jesteśmy małżeństwem fizjoterapeutów, kochającym swój zawód, ale w odmiennych kierunkach.

Trening przygotowania motorycznego

Przygotowanie motoryczne jest systemem treningowym, którego podstawowym zadaniem jest rozwój ogólnych cech sprawności człowieka/sportowca takich jak zwinność, szybkość czy skoczność.
Trening przygotowania motorycznego ponadto może mieć formę treningu siły, równowagi, wytrzymałości lub siły eksplozywnej (uzyskanie maksymalnej mocy w jak najkrótszym czasie).
Jest to dodatkowa praca, rozwijająca fizyczne cechy, które nie mogą być trenowane tylko przez trening specyficzny dla danej dyscypliny.

Konsultacje treningowe

Konsultacja obejmuje wywiad z pacjentem, określenie, które cechy motoryczne są obszarem do pracy. Nakreślenie planu treningowego, który zostanie speriodyzowany (zostanie określone co jest priorytetowym obszarem na dany dzień, tydzień, miesiąc) i podporządkowany do potrzeb pacjenta.