Rodzinne centrum terapii Habitus w Kołobrzegu

Centrum Terapii Habitus powstało z myślą o całych rodzinach. Jesteśmy małżeństwem fizjoterapeutów, kochającym swój zawód, ale w odmiennych kierunkach.

Fizjoterapia dzieci i niemowląt

Konsultacje Fizjoterapeutyczne

Konsultacja obejmuje wywiad z Rodzicem, poszerzony o ewentualną wcześniejszą dokumentację medyczną Dziecka. Kierowane są dla Dzieci z cechami nieprawidłowej postawy ciała lub ze zdiagnozowanymi wadami postawy. Odpowiednie dla Dzieci, które mają trudności z utrzymaniem równowagi lub z nabywaniem nowych umiejętności motorycznych. Na konsultacje zapraszamy również rodziców niemowląt, które cechują się nieharmonijnym lub opóźnionym rozwojem psychoruchowym, wykazują nieprawidłowe napięcie mięśniowe oraz z widoczna asymetrią ułożeniową.

Na konsultacjach Dzieci oraz Rodzice dostają podstawowy zestaw ćwiczeń do domu wraz z instruktarzem.

Fizjoterapia dzieci niemowląt Kołobrzeg

Wady postawy

SKOLIOZY, WADY KRĘGOSŁUPA I KLATKI PIERSIOWEJ

Do każdego pacjenta podchodzimy w sposób indywidualny. Podczas wizyty terapeutycznej stosujemy się do rekomendacji towarzystwa SOSORT (Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment).

Terapię stosujemy wg BSPTS

BSPTS (Barcelona Scoliosis Physical Therapy School). Jest to jedna z 7 metod “specyficznych” w leczeniu skolioz metod rekomendowanych przez Towarzystwo Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Leczenia Skolioz SOSORT (Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment).

BSPTS polega na trójpłaszczyznowej korekcji kręgosłupa, technikami rozprężania klatki piersiowej, aktywacji mięśniowej a także integracji nowouzyskanej pozycji ciała. Jest “specyficzną” metodą zakładającą podejście holistyczne do pacjenta, obejmuje również edukację pacjenta i rodziców, dbałość o stabilizację ciała oraz utrzymywanie korekcji podczas aktywności dnia codziennego.

Metodą BSPTS możemy ćwiczyć zarówno z młodymi pacjentami w celu zapobiegania progresji skrzywienia, korekcji skrzywienia i tak ważnej poprawy estetyki ciała, jak i z dorosłymi. Głównym celem jest poprawa estetyki ciała i poprawa pracy układu krążeniowo-oddechowego. BSPTS można ćwiczyć również u pacjentów po operacji skolioz, chorobą Scheuermanna, wadami postawy i deformacjami klatki piersiowej. Jesteśmy również organizatorami szkoleń BSPTS jako jeden z dwóch ośrodków w Polsce.

Wady, którymi się zajmujemy:

 • Skolioza
 • Klatka lejkowata
 • Klatka kurza
 • Odstające łopatki
 • Kolana szpotawe
 • Kolana koślawe

TRÓJPŁASZCZYZNOWA MANUALNA TERAPIA WAD STÓP

Trójpłaszczyznowa Manualna Terapia Stóp to metoda neurofizjologiczna opracowana przez niemiecką terapeutkę Barbarę Zukunft-Huber. Terapia ta stanowi podstawę do wczesnego diagnozowania i leczenia nieprawidłowego ustawienia stóp, stosuje się charakterystyczne chwyty diagnostyczne, pozwalające zobrazować problem oraz oceniać efektywność terapii.
Aby wzmocnić efekty terapii stosuje się czynnościowe bandażowanie, które jest łatwe do odtworzenia przez rodzica w domu. Zaletą terapii jest to, iż Rodzic po odpowiednim instruktażu ma możliwość codziennego oddziaływania terapeutycznego w warunkach domowych.

Dzięki tej metodzie można leczyć następujące wady:

 • stopa płasko-koślawa
 • stopa sierpowata
 • stopa końska
 • stopa końsko-szpotawa
 • ograniczenia w obrębie stawów biodrowych
 • kombinacje powyższych problemów
Fizjoterapia dzieci niemowląt Kołobrzeg

Terapia NDT-Bobath

Koncepcja NDT-Bobath została stworzona w latach 40 XXw. przez Bertę i Karla Bobath. Od tego czasu jest stosowana na całym świecie, zarówno dla dzieci jak i dorosłych.
Usprawnianie według koncepcji NDT-Bobath ma pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swe możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN).
Terapia NDT-Bobath kierowana jest przede wszystkim dla niemowląt z opóźnionym rozwojem psychomotorycznym, zaburzeniami napięcia mięśniowego oraz asymetrią ułożeniową. Jak również wykorzystywana w procesie rehabilitacji Dzieci z wadami wrodzonymi, zespołami genetycznymi lub zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego np. W mózgowym porażeniu dziecięcym.

Terapia Ręki

Terapia Ręki wpływa na usprawnianie motoryki małej, tzn. precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Pomaga w osiągnięciu samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego. Terapia poprawia umiejętności chwytu, wzmacnia koncentrację, poprawia koordynację wzrokowo-ruchową.
Terapia ręki współgra z terapią integracji sensorycznej, czyli jest uzupełnieniem terapii SI dla Dzieci, które mają problemy z samoobsługą, z koordynacją i czynnościami manipulacyjnymi. Jest ona również skierowana do Dzieci, które nie lubią dotykać nowych i różnych faktur.

Integracja Sensoryczna dzieci Kołobrzeg